Brommerijtocht

Fragment Legger Watersystemen 2012 Noorderzijlvest
De Brommerijtocht begint in de buurt van de onverharde Stadsweg tussen Pierewietshoukje en de Delleweg, ongeveer halverwege.
Hij loopt van daar eerst naar het westen en dan naar het zuiden. Daarbij kruist de tocht de Hemerterweg bij de plek waar vroeger de Brommerij stond.
De Brommerijtocht mondt uit in de Lellenstertocht, bij de noordelijkste stuw in die tocht.