Bouwlusttocht

Fragment Legger Watersystemen 2012 Noorderzijlvest
De Bouwlusttocht is klein, nog geen 300 meter. Gelegen in de voormalige polder Bouwlust,  ten westen van Lellens.
De Bouwlusttocht mondt uit in de Lellenstertocht.

Eerder stond de watermolen Bouwlust in het zuiden van de polder aan het Westerwijtwerdermaar. Wellicht liep de Bouwlusttocht toen tot daar.