Hemertertocht

Fragment Legger Watersystemen 2012 Noorderzijlvest

De Hemertertocht begint als vervolg van de Nittersumertocht op de plek waar de Lutjewijtwerdertocht uitmondt.
De Hemertertocht loopt naar het zuiden en passeert een stuw vlakbij Hemert.

Fragment Legger Watersystemen 2012 Noorderzijlvest
Verder naar het zuiden komt vanaf het noordwesten de Barhheemstertocht erbi en even verder vanuit het zuidoosten de Lellenstertocht.

De Hemertertocht mondt uit in het Westerwijtwerdermaar via het gemaal Hemert.