Zijlvesten

De afwatering van het gebied van Ten Post en Omstreken vindt sinds de middeleeuwen naar twee rivieren plaats. Het deel ten noorden van de stadsweg waterde eerst via de Hunze op de Waddenzee en later via het Reitdiep en de Lauwers op de Lauwerszee. Het deel ten zuiden van de Stadsweg waterde af via de Fivel en later via de Delf en (sinds 1425) Damsterdiep op de Eems.

Daarom heeft het gebied tot het jaar 2000 nooit in zijn geheel onder een zijlvest of waterschap gevallen. Toen in 2000 het Eemszijlvest werd opgeheven en het deel ten noorden van het Eemskanaal bij het Noorderzijlvest werd gevoegd was dat wel het geval.

In de late middeleeuwen speelde de abt van Wittewierum een belangrijke rol bij de totstandkoming van de zijlvesten. De abt was dan ook lange tijd de hoogste bestuurder van het Generale Zijlvest

Hieronder wordt de indeling gegeven waarbij alleen de schepperijen en eeden genoemd worden die betrekking hebben op ons gebied.

Generale Zijlvest der drie Delfzijlen (1300- 1872)
- Dorpster Zijlvest
-- Schepperij Oldersum
--- Huisbuurster Eed
--- Wittewierumer Eed
--- Oldersumer Eed
--- Ten Poster Eed

Winsumer en Schaphalsterzijlvest (1300- 1856)
-- Schepperij Stedum
--- Lellenstereed
--- Hemertereed

Van het Dorpster Zijlvest vonden we in een artikel van Redmer Alma uit 2006 over de Schotlijsten van het Dorpster Zijlvest het volgende kaartje:


De Schepperij Ten Post (of Oldersum, zoals hierboven) is uitgelicht om ook de zijleden aan te geven. De jaartallen geven aan van welke jaren voor dat gebied een schotlijst beschikbaar is.
In de schotlijsten worden de boerderijen opgesomd met daarbij de omvang van hun bezit.