Tammingahuizen

Tammingahuizen is een voormalig waterschap in de provincie Groningen.

Het waterschap lag ten noordwesten van Ten Post, tussen het Damsterdiep en de Stadsweg, in de zogenaamdeSchoenmakershorn.

Het gemaal sloeg uit op het Damsterdiep en stond even ten noorden van de plek waar de N360 dit kanaal kruist. De tegenwoordige beheerder van het gebied is het waterschap Noorderzijlvest.

De polder ontleend zijn naam aan de voormalige borg Tammingahuizen.

Oppervlak 36 ha
Opgericht 1941
Opgeheven 31 dec 1966
Opgegaan in Fivelingo

(bron: Groninger Archiefnet)
(bron: Wikipedia)