Brug Ten Post

De brug in de verte gezien, vanaf de kant van Café Welgelegen. Dit café staat links in de bocht

Kenmerkend voor Ten Post is de brug over het Damsterdiep. Voor de Tweede wereldoorlog was dit een draaibrug. Deze brug viel op door zijn driehoeksvorm. Vlak bij de brug lag Café Welgelegen. Na de oorlog werd het een hefbrug, maar heel vroeger was het een til.

Uit de Schotlijsten van  Tammo Popkens, schepper van Ten Post:

Anno 1561 ys Poster tyl nyes gemaket. Dat cloester van Werum de sudersijde Husbuerster eet ende Poster eet dye noerderzide halleff ende halleff, dat graes hefft daertoe gegeven baven oer aerbeyt 1½ groninger stuver.

17 juli 1596
Tammo Popkens, schepper van Ten Post, doet uitspraak in een geschil tussen de zijlrechters van de Huessbuerer- en Postereed en de zijlrechter van de Oldersummereed, over het betalen van schot voor het onderhoud van de Posteril.
(bron: Groninger Archieven)


In de "Opregte Groninger Krant" van 4 juli 1758 staat:
De Schepper van de Poster Schepperie, gedenkt aan de minst aannemende uyt te besteeden, het leeveren, maaken en repareeren van de Poster Tille, 's Dingsdaags om 2 uur, den 11 July 1758 tot Windeweer, alwaar het bestek 3 daagen bevoorens kan geleezen worden.

Uit 1784 stammen twee archiefstukken betreffende de klapbrug over het trekdiep bij Ten Post.
Uit 1788 stamt een archiefstuk over Bestek tot het herstellen van de til over het trekdiep te Ten Post (dit kan ook betrekking hebben op de Kroddebuurstertil, moeten we nog uitzoeken).
(Groninger Archieven)

Op de topografische kaart van 1850 staat bij deze brug aangegeven Oph. brug.
Deze aanduiding staat er niet meer bij vanaf 1903.


NVHN 3 augustus 1911

Uit de advertentie blijkt dat dit niet de eerste draaibrug was. In 1911 werd een eerdere draaibrug gesloopt.


In de nadagen van de oorlog werd de brug door de Duitsers opgeblazen.

De geallieerden hebben eerst een tijdelijke brug aangelegd.In de jaren vijftig is de huidige brug gebouwd. Deze had eerst de kleur wit. De laatste decennia heeft de brug een groene kleur gekregen.

31 januari 1979
De gemeenteraad van Ten Boer besluit tot reparatie van de Hefbrug in Ten Post, deze kan anders niet meer dan ca 1 meter omhoog, de reparatie kost fl 9.263,-- de as van het bewegingswerk is vermoedelijk door een aanvaring krom geworden.
(bron: Krantenknipsel NVhN)

Juni 1994
Het brugdek van de hefbrug in Ten Post wordt vervangen, daarna is de brug elektrisch bedienbaar gemaakt