Noorderzijlwest

Vanaf 2000 tot heden behoort het hele gebied Ten Post en Omstreken tot het waterschap Noorderzijlvest.

Het waterschap Noorderzijlvest ontstond in 1995 door samenvoeging van een aantal waterschappen, waaronder waterschap Hunsingo waartoe Lellens en een deel van Kröddeburen behoorde.

In 2000 werd het gedeelte van het Eemszijlvest ten noordwesten van het Eemskanaal bij het waterschap Noorderzijlvest gevoegd. Tot dit gebied behoorde de rest van ten Post en Omstreken.
(bron: Wikipedia)

Zie Historie Noorderzijlvest