Tichellandsterpolder

De polder lag ten westen van Kroddeburen, tussen de bebouwing en de Borgweg, ter breedte van een kleine 300 m langs de Stadsweg.
De molen van de polder stond aan de westkant hiervan en sloeg zijn water uit op een sloot die uitmondde in het Lellenstermaar. De tegenwoordige beheerder van het gebied is het waterschap Noorderzijlvest.

Het waterschap werd opgericht in 1834, jaar opheffing onbekend, opgegaan in waterschap Hunsingo
Tichelland is de algemene (Groningse) benaming voor land waarvan de klei werd afgegraven voor het vervaardigen van tichels (bakstenen). Hierdoor komt het maaiveld een halve tot een hele meter lager te liggen, waardoor bemaling nodig was.

Deze polder wordt ook wel de Kroddebuurtserpolder genoemd.

Windmotor Tichellandsterpolder
Oppervlak 14 ha
Opgericht 1834
Opgeheven onbekend
Opgegaan in Hunsingo

(bron: Geertsema, 1910)
(bron: Wikipedia)

Hinderwetvergunning:
1920-1929, Tichellandstermolenpolder, oprichten electromotor, J. Wierenga
(bron: Kruiswijk, 2005)
Stadsweg-97 omringd door water
Omdat in later jaren de molen in de winter niet functioneerde liep de polder onder met als resultaat schaatsplezier. (bron: Mondelinge overlevering)