Polder Ons Belang

De Ons Belang is een voormalig waterschap in de provincie Groningen.

Het schap lag in de driehoek tussen het Damsterdiep (tussen Oosterdijkshorn en Ten Post), de Ten Poster Ae (globaal tussen Ten Post en Woltersum) en het Lustigemaar (tussen Woltersum en Oosterdijkshorn).

Het ontstond in 1916 als samenvoeging van de Tuiningapolder, De Hoop, de Woldringpolder (ook wel Aesterpolder genoemd), de Van Timmerenpolder, de Kimmpolder en nog enige gronden die voordien niet onder waterschapsverband vielen. In 1963 werd de Reddingiuspolder toegevoegd.

De bemaling van de polder stond in het Lustigemaar, dichtbij de uitmonding hiervan in het Damsterdiep. Het gebied wordt tegenwoordig beheerd door het waterschap Noorderzijlvest.


Oppervlak 188 ha (voor 1963 150 ha)
Opgericht 1916
Opgeheven 1967
Opgegaan in Fivelingo

(bron: Geertsema, 1910)
(bron: Groninger Archiefnet)

Hinderwetvergunningen:

1864, Aesterpolder, Watermolen, E.N. Dijkema
1910-1919, Tuiningapolder en Woldringpolder, Bronsruwoliemotorgemaal, Waterschap Ons Belang
1950-1959, Ons Belang, Vijzelpomp in het Lustige Maar
(bron: Kruijswijk, 2005)