KloostermolenpolderDe Garrelsweerster Kloostermolenpolder is een voormalig waterschap (molenpolder) in de provincieGroningen.

Het waterschap was gelegen in de driehoek tussen de plaatsen Ten Post, Wittewierum en Garrelsweer.

De polder had twee molens , waarvan de eerste de nog bestaande Kloostermolen was die uitsloeg op het Vismaar (ook gespeld als: Vischmaar en Visscherdermaar). De andere stond aan de Ten Poster Ae. Het waterschap Noorderzijlvest is de tegenwoordige beheerder van het gebied.

Het eerste molencontract was van 1816 en herzien in 18?5. Het waterschap werd opgericht in 1870. Het waterschap was gelegen in de (kadastrale) gemeenten Loppersum en Ten Boer. De oppervlakte bedroeg bij oprichting ongeveer 490 ha. Het doel van het waterschap was de bemaling van de gronden.
Het waterschap werd opgeheven per 1 januari 1967 en ging met 21 andere waterschapen op in het nieuw opgerichte waterschap Fivelingo.

De polder is genoemd naar het klooster Bloemhof.
(bron: Geertsema, 1910)
(bron: Groninger Archiefnet)

Hinderwetvergunningen:
1879, Kloostermolenpolder, Stoomgemaal
1920-1929, Kloostermolenpolder, oprichten electromotor, Waterschap Kloostermolenpolder
1920-1929, Kloostermolenpolder en Rottegatspolder, oprichetn electromotor, Waterschap Kloostermolenpolder
(bron: Kruijswijk, 2005)