Kroddebuurtsertil


Deze brug in de Rijksweg over het Lutje Daip, dat vroeger in open verbinding stond met het Damsterdiep, bestaat niet meer.
Was gelegen naast Rijksweg 233 in Ten Post.
Hoewel deze ook Eestumertil genoemd wordt, blijkt uit onderstaand krantenknipsel dat de officiële naam Kroddebuurstertil was en zo wordt hij ook genoemd op de topografische kaart van 1864..
Waarom en wanneer men deze brug Eestumertil is gaan noemen is niet duidelijk.Mogelijk gebeurde dit pas na invoering van de straatnaam Eestumerweg in 1954. 


Nieuwsblad van het Noorden, 2 juli 1925, in mededeling van De Minister van Waterstaat:
"... bepaald, dat in de voornoemde beschikking van 9 Augustus 1919, gewijzigd bij die van 30 November 1922, de toegelaten asbelasting voor de na te noemen bruggen als volgt worden verhoogd:
Rijksweg Groningen—Delfzijl:
Brug no. 1 bij de Rollen 5000 k.g. en 2500 k.g.;
Brug no 4 Kroddebuurstertil 6000 k.g. en 3000 k.g.;
brug no. 8 Eekwerdertil 4000 k.g., en 2000 k.g."

In de Groninger Archieven zijn opgenomen:
1842 Tekeningen voor een nieuwe Kroddebuurstertil in de weg Groningen - Delfzijl.
Dat dit werk ook daadwerkelijk werd uitgevoerd blijkt uit de volgende advertentie:17 april 1945

De Duitsers proberen de Eestumertil met twee mijnen op te blazen. Dat lukt maar half.  De mijn die niet afging lag vele jaren in de tuin van de fam Nijborg-Afman aan de Eestumerweg 27 en verhuisde van daar in 2016 naar de tuin van de familie Nijborg in Kröddeburen, Eestumerweg 47.

De brug heeft dus minstens 100 jaar bestaan, maar waarschijnlijk veel langer.
Mogelijke ontstaansmomenten:
1425 graven Damsterdiep
1650 aanleg trekweg langs Damsterdiep