Ankertocht

De Ankertocht ligt ongeveer parallel aan het Damsterdiep ten noorden daarvan en mondt uit in het Westerwijtwerdermaar. Het is de hoofdwatergang van de voormalige polder Het Anker, bij Dijkshorn.