Gemaal Tammengahuizen

Aan de Rijksweg in Winneweer, halverwege tussen Rijksweg-249 en Rijksweg-255 staat het Poldergemaal Tammengahuizen.
Eerder stond hier een stoomgemaal, dat had huisnummer 251. Het bestond kennelijk nog in 1954. 

Op de "kast" is het volgende informatiebord bevestigd:


Aan de overkant van de Rijksweg staat in het Damsterdiep het pijlstation Tammengahuizen, waar het waterpeil van het Damsterdiep automatisch gemeten wordt.

Zie voor meer informatie en waterstanden op website waterschap Noorderzijlvest