Westerwijtwerdermaar


Fragment Legger Watersysteem 2012 Noorderzijlvest
Fragment Legger Watersysteem 2012 Noorderzijlvest
Het Westerwijtwerdermaar werd in de middeleeuwen aangelegd door de bewoners van Westerwijtwerd die hun water in het noorden niet kwijt konden.
Later was dat weer wel mogelijk en toen is de stroomrichting omgedraaid.
Er is toen een verlaat gekomen bij Oosterdijkshorn, op de waterscheiding tussen Eems en Lauwers.
Vanaf de Noordkant van het verlaat loopt het water van de Westerwijtwerdermaar naar het noordwesten, langs de Wolddijk. Bij het verlaten van ons gebied komt via het gemaal Hemert het water van de Hemertertocht erbij. Onderweg zijn er inlaten bij Lellenstermaar aan de noordkant en Zonneglorentocht aan de zuidkant.




Vanaf de zuidkant van het verlaat voert het Westerwijtwerdermaar het water af naar het Damsterdiep. Onderweg daarnaartoe komt vanuit het noorden het water van de Ankertocht via een gemaal erbij. Vlak voor het Damsterdiep komt vanuit het zuiden ook het water van de Oude Boerstermaar via een gemaal erbij.