Schottil

Op de topografische kaart van 1850 staat een brug over de Ten Poster Ae aangegeven bij de Wittewierumerweg. Ter plaatse van de huidige brug/dam naar boerderij B Kuiperweg 20.
Op de kaart wordt deze brug Schatstil genoemd. Deze naam staat er niet meer bij vanaf 1909.
De brug is nog wel getekend en bestaat nu (als dam) nog steeds.

Schottil op ansichtkaart uit ca 1925
Maar de brug heet niet Schatstil maar Schottil en dat is al heel lang het geval.
Dat blijkt uit een knipsel uit het doopboek van de kerk van Woltersum:
Uit een vergunning van het waterschap Noorderzijlvest voor het leggen van leidingen in het kader van de bouw van wisselwoningen aan de B. Kuiperweg wordt gesproken over het peilgebied huisburen aan die kant en het pijlgebied Schottil aan de overkant van de weg.

De naam bestaat dus nog steeds.

In het boerderijenboek staat vermeld dat hij in 1933-1934 door aannemer J. Lenting is vervangen door een dam.