Swieringa's polder

De Swieringa's polder is een voormalig waterschap in de provincie Groningen.

De polder lag ten zuiden van Lellens en werd omsloten door de Borgweg, de Stadsweg, het Westerwijtwerdermaar en het Lellenstermaar.

Het bestaan van het waterschap wordt - al zegt hij het niet - door Geerstema betwijfeld, omdat hij meldt dat de polder enkel is ingetekend op de kaart van het waterschap Hunsingo en op de waterstaatskaart. Hij noemt alleen de locatie en dat de polder op via twee duikers uitmondt op het Westerwijtwerdermaar en via een op het Lellenstermaar. In 1910 (hetzelfde jaar als Geetsema's boek) komt er alsnog een reglement.

De tegenwoordige beheerder van het gebied is het waterschap Noorderzijlvest.

Oppervlak 110 ha
Opgericht onbekend
Opgeheven 1971
Opgegaan in Hunsingo

(bron: Geertsema, 1910)